Ster

Informatie

De naam Ster is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een mannetje.

Kenmerk van Ster

Vogelnamen mannetje

Vogelnamen vrouwtje